سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم کشتزاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهمن نادری – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
اسماعیل مهدی زاده –

چکیده:

سیستم انبارمتقاطع یکمفهوم حمل و توزیع کالا است که درآن کالا ازبارانداز تحویل بطورمستقیم بدون انبارش درانبار یا مرکز توزیع به سمت بارانداز ارسال حرکت می کند ازجمله مزیت های استفاده ازاین سیستم کاهش هزینه های کارگری کاهش موجودی و درنتیجه کاهش نیاز به فضا برای انبارش افزایش سرعت پاسخگویی به مشتری کنترل بهتر عملیات توزیع می باشد فارغ ازاینکه یک سیستم انبارمتقاطع چگونه طراحی شده است توالی مناسب وسایل نقلیه وارد شونده و خارج شوند و تخصیص مناسب آنها به باراندازها ضروری است توالی نامناسب وسایل نقلیه وارد شونده و خارج شونده درباراندازه ها زمان تکمیل عملیات را افزایش میدهد این تحقیق برروی یک نوع مشخص ازسیستم انبار متقاطع تمرکز دارد که دارای یک بارانداز تحویل و یک بارانداز ارسال است که درآن کالاها توسط وسایل نقلیه وارد شونده که زمان بندی شده اند وارد بارانداز تحویل میشوند سپس کالاها طبقه بندی شده و درانبار موقت قرارمیگیرد پس ازآن کالاها دربارانداز حمل دروسایل نقلهی خارج شونده که زمان بندی شده اند بارگذاری میشوند.