سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود دربندی – استاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا
قاسم مصیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابوالفضل کارچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درمقاله حاضر یک الگوریتم برای توزیع اولیه ذرات دریک هندسه دلخواه سه بعدی ارایه شده است یک روش ذره مبنا برای شبیه سازی سیالات بطور کلی شامل سه مرحله است توزیع اولیه ذرات، ردیابی حرکت ذرات و استخراج نتایج از روی خواص ذرات، درالگوریتم ارایه شده برای محاسبه تعداد ذرات اولیه لازم در میدان از یک چگالی عددی اولیه و برای محاسبه انرژی درونی اولیه ذرات از دمای اولیه استفاده می شود سرعت اولیه ذرات نیز براساس توزیع تعادلی ماکسول بهدست می آ ید. همچنین می توان سرعت اولیه را به عنوان سرعت ماکروسکوپیک جریان به سرعت ذرات اضافه کرد. برای توزیع ذرات در میدان ابتدا هندسه میدان را با استفاده از شبکه بی سازمان سه بعدی همانند روش حجم محدود تقسیم بندی می کنیم سپس برای هرسلول الگوریتمی براساس تقسیم سلول به چهاروجهی ها و تعریف یک تابع توزیع احتمال تجمعی براساس نسبت حجم به کارگرفته می شود وذرات بصورت تصادفی با توزیع یکنواخت درتمام حجم سلولها توزیع خواهند شد نتایج این الگوریتمنشان دهنده توزیع بسیار یکنواخت ذرات درهندسه های دلخواه است.