سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد فهری – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد تشتریان – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد مشهد
محمدحسن خداشاهی – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد مشهد
مصطفی منعمی زاده –

چکیده:

شبکه های حسگرمتشکل از تعدادبسیاری از حسگر می باشند که معمولا درناحیه ی دور از دسترس قرار میگیرند نحوه مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم برای انتقال اطلاعات ازحسگرها تا ایستگاه اصلی ازا همیت خاصی برخوردار است مصرف بهینه انرژی از نیازهای مهم درشبکه های حسگر بیسیم می باشد دراین مقاله یک الگوریتم مسیریابی با تعیین مسیری بهینه از نظر مصرف انرژی برای انتقال اطلاعات از حسگرها به ایستگاه اصلی با ارسال داده بصورت چندبرشی ارایه شده است دراین الگوریتم منطقه عملکرد به قطعه هایی Sector تقسیم می شود و تعدادی گره رله Relay Node) درهر قطعه وجود دارد گروه های رله داده ها را از حسگرهای اطراف خود جمع م یکنند و آنها را بر اساس کوتاهترین مسیر و کمترین پرش ممکن به ایستگاه اصلی انتقال میدهند درپایان الگوریتم ارایه شده را با الگوریتم های مشابه مقایسه نموده ایم