سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان فروهر – کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر
ایمان قنبری – کارشناسی ارشد
علی کیان پور – کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

چکیده:

شبکه های میان ارتباطی چندطبقه درسیستم های کامپیوتری با ساختار موازی برای اتصال پروسسورها و حافظه ها بکارمیروند و مبتنی برسوئیچ های اتصال هستند دریک دسته بندی کلی می توان شبکه های میان ارتباطی را به شبکه های استاتیکی و دینامیکی تقسیم کرد درنوع دینامیکی مسیریابی سریع و مطمئن مساله بسیاراساسی است شبکه Benes یکی ازانواع شبکه های میان ارتباطی دینامیکی است کهدرمقیاس وسیعی برای شبکه های تلفنی سیستم هایچندپردازندها ی کامپیوترهای موازی و سوئیچ های atm درسیستم های TDMA ا ستفاده می شود دراین مقاله یک الگوریتم مسیریابی مطمئن و سریع را برای شبکه های میان ارتباطی بنس معرفی کرده ودرستی عملکرد آن را برای یک جایگشت ۸ کاناله مورد بررسی قرار میدهیم درنهایت نقاط قوت و ضعف الگوریتم ارایه شده را مشخصمی کنیم