سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل مهدی زاده – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
محمدرضا محمدی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
وحید حاجی پور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراکثر کاربردهای گسترده صنعتی یکی از مهمترین سوالات تعیین بهترین مقدار تولید می باشد دراین مقاله یک مدل برنامه ریزی طخی عدد صحیح نوین برای مساله اندازه سفارش چندمحصولی با درنظر گرفتن زمان آماده سازی موجودی اطمینان هزینه کمبود و روشهای مختلف تولید ارایه می شود هدف کمینه کردن مجموع هزینه های تولید راه اندازی نگهداری موجودی و کمبود است باتوجه به NP-hard بودن مساله الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید جهت حل مدل ارایه شده پیاده سازی شده است درنهایت برای اثبات کارایی مناسب روش حل مساله درمدل مربوطه روش پیشنهاد شده برروی مسائل با ابعاد مختلف موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است