سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ثنایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله نتیجه تجربی طراحی یک سیستم تصمیم یار هوشمندبه کمک الگوریتم های بهینه یابی قابل استفاده دربرنامه ریزی تولید خطوط تولیدی JIT که بدون داشتن انبار کالا تعدا دزیادی محصول پیچیده تولید می کنند ارایه گردیده است دراین خططو محدودیت های زیادی وجود دارد و اشتباه در تصمیم گیری منجر به توقف خط تولید و خسارات فراوانی می گردد از جمله این محدودیت ها موجودی فعلی کالا کالای درراه با زمان های رسیدن متفاوت با کمک سیستم هوشمند GPS سفارش تولید محصولات مختلف محصولات موجود درخط تولید اهداف مدیر که میتواند پاس کردن سفارش با کمترین تاخیر کمترین ساعت اضافه کاری و .. باشد این محدودیت ها و اهداف امکان طراحی یک سیستم تصمیم یار مقاومت به تغییرات ناگهانی با کمک الگوریتمهای بهینه سازی بدوروش Goal seeking , what If را مقدور میسازد.