سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره عباسپور – بخش برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نوروززاده –

چکیده:

دراین مقاله برای سیستمهای CDMA آسنکرون یکگیرنده جدید از نوع زیربهینه ارایه میش ود درآشکارساز این گیرنده تصمیم گیری بصورت بلوکی BDFD ارایه می شود و درآن هربلوک می تواند شامل کلیه کاربرهای موجود دریک یا چندبازه زمانی باشد تداخل بین بلوکهای متوالی به کمک فیدبک و تخمین حذف میشود و آشکارسازی درهربلوک به کمک یکی از الگوریتم های RCRD و یا ویتربی صورت میگیرد ساختار آشکارساز پیشنهاد شده برای دو حالت مدل نویز رنگی و نویز سفید ارایه می شود آشکارساز مدل نویز سفید ساختارنسبتا ساده ای دارد به دلیل وجود فیلترسفید کننده درورودی این گیرنده تنها از تصمیم بلوکقبلی برای حذف تداخل استفاده میکنیم نشان می دهیم با این اشکارسازدرموقعیت های دور – نزدیک درمقایسه با گیرنده های زیربهینه دیگر به عملکرد بهتری با احتمال خطایی اغلب درحد آشکارسازهای تک کاربره می رسیم