سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

رشدجمعیت درایران و جهان و افزایش میزان پسماند از یک طرف و کمبود منابع و انرژی از طرف دیگر ما را بر آن میدارد که از روشهای مدیریت پسماند استفاده نماییم اما مدیریت پسماند جامد امکان پذیر نیست مگر با همکاری تمام اقشارجامعه به منظور شرکت دادن عموم مردم دربرنامه مدیریت پسماند باید به انها از طریق روشهای اصولی آموزش داد که این آموزش برحسب سن میزان تحصیلات و محل زندگی متفاوت است هدف ازاین مقاله ارایه روشهای مناسب آموزش در زمینه مدیریت پسماند جامد است دراین راستا دو سری پرسشنامه تهیه گردیده و در دو گروه بزرگسالان و دانش آموزان درشهرستان شیراز توزیع گردید نتایج این پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شده که حاکی از ان بود که رسانه ها بیشترین تاثیر در آموزش شهروندان دارد آموزش مدیریت پسماند در مورد دانش آموزان تنها در مقطع ابتدایی انجام می شود و پس از آن این آموزش قطع می شود درتحصیلات دانشگاهی نیز تا مقطع لیسانس عملا دراین زمینه آموزش داده نمی شود.