سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه سخاوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
احمد فراهی – دانشگاه پیام نور تهران
مهرداد جلالی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

هدف این مقاله ارایه چارچوبی جهت انتشار اطلاعات داروها که یکی از نیازهای اساسی پزشکان متخصص و بیماران مختلف است برپایه اصول Linked Data می باشد Linked Data به مجموعه ای از داده های ساخت یافته در وب گفته می شود که با یکدیگر توسط ارتباطات معنادار در ارتباطند درچارچوب پیشنهادی ابتدا اطلاعات داروها مطابق دیدگاه مورد نظر به صورت رابطه ای دریافت و جهت انتشار آماده سازی می گردند سپس به فرمت RFID تبدیل شده و در پایگاه نگهداری میشوند در انتهاپس از شناسایی منابع داده خارجی مرتبط پیوندهای لازم با استفاده از مجموعه لغات مناسب برقرار میگردند یک مجموعه داده نمونه شامل اطلاعات دارویی توسط چارچوب طراحی شده بصورت Linked Data منتشر شده است. ارتباطات برقرار شده بین مجموعه داده نمونه و فضای داده جهانی توسط معیارهای مقبولیت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است نتایج این ارزیابی حاکی از دقت بالایی در انتخاب منابع هدف می باشد درانتها با انتشار مجموعه لغات voiD اطلاعات آماری ساختار و بنیادی مجموعه داده نمونه منتشر می گردند.