سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا مطلب زاده – کارشناسان ارشد سازه
ضیا جوانبخت –

چکیده:

با توجه به خطرات ناشی از زلزله مطالعات گسترده و کامل تر شدن ایین نامه ها به طور مداوم درحال انجام است ایران برروی مسیر کمربند زلزله آلپ هیمالیا که دومین منطقه لرزه خیز جهان است قرار دارد با این وجود بسیاری از ساختمان های موجود در ایران را می توان جزو ساختمان های بنایی غیرمسلح به شمار آورد که به دلیل عدم تطابق کافی بسیاری از این ساختمان ها با آیین نامه ها و مقاومت ناکافی لرزه ای آنها دستورالعملهای موجود بهسازی و مقاوم سازی را برای آنها ضروری می دانند دراین مقاله بهسازی یکی از ساختمان های بنایی اداری موجود در شهر ایلخچی بررسی شدهاست دراین راستا براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای سه سطح بهسازی ساده تعبیه شبکه میلگرد به همراه بتن شاتکریت و تعبیه اعضای باربر جانبی جدید پیشنهاد شدها ند پس از مقایسه عوامل مختلف درطرح های ارایه شده تعبیه اعضای باربر جانبی جدید و به حداقل رساندن نقش دیوارهای بنایی درتحمل بارهای جانبی برای این ساختمان پیشنهاد شده است.