سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیکان رقامی – دانشجویان کارشناسی ارشدگروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکر
بهرام حسین زاده –
علی اسحق بیگی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

با توجه به اینکه کشاورزی از پرخطرترین مشاغل دنیا می باشد بروز حوادثی که کشاورز را با معلولیتی مواجه سازد و او را از ادامه فعالیت خود بازدارد دور از انتظار نیست مطابق آمار میانگین سن ۳۳ سال و میانگین تجربه کاری ۱۳/۸ سال را برای معلولین ناشی از حوادث کشاورزی می توان بیان کرد با توجه به میانگین سن پایین، دارا بودن تجربه نسبتا خوب کاری و بیمه نبودن حدود ۹۲% از آنها برگشت معلولین به عرصه فعالیت هم برای معلول و هم برای جامعه مفید ارزیابی می شود با داشتن آمار کشورهای توسعه یافته و مقایسه ی شرایط محیطی و ماشین آلات آنها با موارد مشابه درکشور به سادگی می توان دریافت که میزان این صدمات در کشور ایران نیز باید بالا باشد دراین مقاله با درنظر گرفتن این حقیقت که تراکتور پرکاربردترین وسیله درمزرعه و کشاورزی می باشد و بیشترین صدمات و معلولیت ها برروی دست پا و کمر کاربران از طریق تراکتور بوجود می آید راهکارهایی برای بهبود شرایط کاری و ایجاد اصلاحات برروی تراکتور مورد بررسی قرار میگیرد اصلاحات مناسب محیط کار و تکنولوژی انتخابی برای کمک رسانی به معلول او را درمحیط کار ایمن تر و موثرتر می کند پیش از بیان این راه کارها و اصلاحات لازم است برخی نکات را در اعمال این اصلاحات برروی تراکتور در نظر گرفت بخصوص در شرایطی که از وسیله شخص دیگری به غیر از خد معلول نیز استفاده خواهدکرد.