سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی تسمه نقاله و سیستمهای نوارنقاله

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

جداسازی کلوخ از سیب زمینی جزو اصلیترین وظایف ماشینهای برداشت سیب زمینی محسوب می شود دراین راستا یک سیستم آزمایشگاهی طراحی و امکان استفاده از آزمون پاسخ آکوستیک برای جداسازی سریع کلوخ از سیب زمینی مورد مطالعه قرارگرفت نمونه هایی از سیب زمینی و کلوخ روی نوار نقاله قرار داده شده و با راه اندازی آن نمونه ها بطور گسسته با یک صفحه فولادی برخورد کردند صدای حاصل از ضربات ضبط شده و با پردازش آن دردوحوزه زمان و فرکانس صفات مربوط به نمونه ها استخراج گردید برای افزایش سرعت شناسایی و انعطاف سیستم از شبکه عصبی چند لایه بعنوان واحد تصمیم گیرنده استفاده شد درمجموع ۱۷ صفات مطلوب انتخاب و به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی مورد استفاده قرارگرفت مدلهای مختلفی از شبکه عصبی با معیار میانگین مربعات خطا میزان شناسایی صحیح و ضریب همبستگی مورد ارزیابی قرارگرفت تا مدل بهینه انتخاب گردید برای مطالعه اثر سرعت اصابت در دقت شناسایی و تعیین ظرفیت جداسازی سیستم آزمایش در چهارسرعت مختلف از نوار نقاله تکرار گردید.