سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پویا متین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
اعظم قاسمی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

از آنجایی که به علت عدم وجود مکانیزمی کارآمد و ایمن جهت انتقال افقی بیمار از تختی به تخت دیگر معمولا شیوه انتقال به صورتدستی صورت میگیرد دراین مقاله به دنبال شناخت روشی ارگونومیک وبا هدف به حداقل رساندن تنشهای اعمالی به بیمار مکانیزمی منطبق با الزامات پزشکی جهت انتقال افقی بیمار ارایه می گردد بدین منظور صفحه متحرک این تخت ازجنس فایبر کربن و با حداقل ضخامت طراحی و ساخت شد همین طور کلیه مکانیزم ها تاحدممکن ساده و قابل اجرا توسط یک نفر کاربر طراحی گردید جهت شناسایی و بررسی میزان نیرویی که درلحظه برخورد صفحه متحرک به بیمار وارد می شود شبیه سازی مکانیزم تخت درنرم افزار V-NASTRAN صورت پذیرفت درنهایت پس از پساخت نمونه اولیه تخت با جابجایی بیمار فرضی و نمودارهای بدست آمده ازنرم افزار شیوه مناسب استفاده از این تخت بدست آمد.