سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید کیانی – دانشجوی دکتری
مهدی امساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار دانشگاه شیراز
علیرضا صبور – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دوقطعه نیکلی یکی بدون پوشش و دیگری با پوشش پلاتیندردمای ۱۰۷۰درجه سانتی گراد درهوای ساکن تحت اکسیداسیون قرارگرفتند ساختار دولایه اکسید نیکل بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شد لایه اکسیدی شامل یک لایه درونی هم محور و متخلخل و یک لایه بیرونی متراکم و ستونی می باشد مارکرها پوشش پلاتینی که روی سطح فلز قبلاز آزمایش قرار داده شده بودند بعد از آزمایش در فصل مشترک بین لایه متراکم خارج یو لایه متخلخل داخلی قرار داشتند حضور مارکرها درفصل مشترک بین لایه متراکم و متخلخل پوسته نشان میدهد که لایه خارجی بوسیله مهاجرت کاتیون به بیرون و لایه داخلی بوسیله مهاجرت اکسیژن بداخل رشد می کند درتحقیق حاضر مدل جدیدی ارایه می گردد که بوسیله آن منشا بوجود آمدن ساختار دو لایه کسید نیکل توضیح داده می شود دراین مدل واکنش نقص جای خالی نیکل درفصل مشترک پوسته – فلز موجب بوجود آمدن یک جای خالی اکسیژن باردار می شود نفوذ جای خالی اکسیژن باردار بوجود آمده به سمت خارج از سطح اکسید شروعی برای بوجود آمدن دانه های ریزهممحور داخلی میشود.