سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

علیرضا عالی پور – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره
ترانه عنایتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

کیفیت آموزش عالی یک عامل اساسی برای توسعه هرکشوری محسوب میشود زیرا دانشگاه ها مکانهایی هستند که افراد حرفه ای را تربیت میکنند و این افراد بهعنوان مدیران سازمان ها اداره کنندگان منابع عمومی و خصوصی مسئولین مراقبت از سلامت و تعلیم و تربیت نسلهای بعدی محسوب میشوند اموزش عالی بطور فزاینده ای به عنوان صنعتخدمت شناخته شده است و بایستی به دنبال شناسایی و براورده ساختن نیازهای مشتریان خود که همانا دانشجویان هستند باشد مشتری محوری اصلی که بطور روزمره درسازمان ها بدان توجه میشودبگونه ای که درارزیابی عملکرد سازمان ها خصوصا دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی به عنوان شاخص اصلی انتخاب میشود تامین رضایت مشتریان دانشگاه ها زمانی حاصل میشود که خواست واقعی آنان تامین شود خدمات برجسته دانشگاه ها باید بوسیله خواسته و انتظارات مشتریان دانشگاه مشخص شود درصورتی که خدمات ازنظر دانشگاه خیلی جالب توجه باشد اما نتواند مشتریان را ارضا کند خدمات مذکور برجسته و مهم تلقی نمی شوند. دراین مقاله سی شده است ضمن تحلیل کیفیت خدمات اموزشی مدلهای ارزیابی کیفیت خدمات بررسی شده و مدل پیشنهادی ارزیابی کیفیت خدمات اموزشی دانشگاه ها بمنظور کاهش شکاف کیفیت خدمت اموزشی ارایه میگردد.