سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسام الدین نوربخش – دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز
محمد یزدی زاده –
داریوش مولا –
فریدون اسماعیل زاده –

چکیده:

امروزه با توجه به رشد سریع جوامع و صنایع بشر در معرض خطر الودگی هوا و مخاطرات آن قرا رگرفته است یک الاینده هنگامی که وارد جو شد می تواند بطور مستقیم و یا در اثر فعل و انفعالات در محیط میزان اکسیژن را کاهش دهد و تغییرات قابل ملاحظه ای رادر ترکیب درصد هوا ایجاد نماید به دلیل اهمیت اقتصادی و بهداشتی مسئله الودگی ه وا بسیاری از محققان در رشته های مختلف توجه خود را به آن معطوف ساخته اند از این رو شناسایی و تعیین الاینده های گازی در هوای محیط از اساسی ترین مراحل مرتبط با مطالعات الودگی هوا می باشد. دراین تحقیق یک مدل نرم افزاری تعیین غلظت الاینده های گازی موجود در هوا به ویژه درمحیطهای صنعتی براساس تئوری جعبه ای ارایه می شود.