سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا مهرابی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
رضا غنی زاده کازرونی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

سازمان ها تا زمانی که برای بقا تلاش می کنند و خود را نیازمند حضوردرعرصه ملی و جهانی میدانند باید اصل بهبود مستمر و بیشینه سازی بازگشت سرمایه سازمان را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند این مهم محقق نمی شود مگر اینکه زمینه دستیابی به ان با بهبود مدیریت عملکرد سازمان امکان پذیر شود چرا که امروزه افزایش کارایی عملکرد آنچه که سرمایه گذاری شده اهمیت بیشتری پیدا کرده است پیشرفت فناوری اطلاعات این زمینه را با توسعه تکنولوژی های هنر گونه نظیر هوش تجاری قابل دستیابی کرده است به کارگیری نظام مدیریت عملکرد و هوش تجاری درکنار هم توانمندی جدیدی برای مدیران سازمان ایجاد می کند سیستمهای هوش تجاری شانس بزرگی را برای مدیریت اثربخش سازمان فراهم می کنند هرچند که آنها نیازمند تحلیل گران طراحان و کاربرانی با فرهنگ سازمانی و اطلاعات تجاری سطح بالا می باشند درمقاله حاضر پس از مرور ادبیات علمی موجود در زمینه عملکرد و هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با انها به ارایه مدل جامع اجرایی به منظور اثر بخشی هوش تجاری برارتقای مدیریت عملکرد سازمانی با استفاده از متدولوژی رویکرد عاملی دراتخاذ تکنولوژی با هدف بیشینه سازی بازگشت سرمایه پرداخته شدها ست.