سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ح.د ذگردی – دپارتمان مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس ایران
ع حاجی نژاد –
م.ر حمیدی –

چکیده:

امروزه پیاده سازی و استفاده از سیستمهای تولیدی کارا که با تغییرات سریع بازارهای جهانی مزیت های رقابتی صنایع را حفظ کند یکی از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی می باشد از آنجا که یکی از مولفه های مهم هرسیستم تولیدی زمان و هزینه های مربوط به مواد می باشد بهبود دراین هزینه ها می تواند کمک شایانی به کارایی هرسیستم تولیدی نماید دراین مقاله زمان بندی سیستم حمل و نقل مواد همگام شده با زمان بندی درتولید سلولی مجازی مورد توجه قرارگرفته است و برای بهینه کردن همزمان این هزینه ها مدل ریاضی خطی ارایه شده است درمدل ریاضی ارایه شده کمینه کردن Cmax و هزینه های حمل و نقل بصورت همزمان مورد توجه قرارگرفته است دراین مدت زمان انتقال مواد بین ماشین الات و ایستگاه های مواد جزئی از Cmax درنظر گرفته شده است.