سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمشید افشانی – گروه کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی هارون آبادی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
ماشاالله عباسی دزفولی – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

[اصل مقاله به دلیل مشکل در تصاویر حذف شد.]
چارچوب C4ISR در سه دیدگاه و با استفاده از تعدادی مستند به نام محصول به توصیف معماری سازمان نائل می آید عدم قطعیت در بسیاری از سیستمهای اطلاعاتی امری اجتناب ناپذیر است و این درحالی است که فرمت و قالب محصولات C4ISR قادربه توصیف عدم قطعیت در فرایندها و داده ها نمی باشند این ضعف فاصله زیادی بین سیستم واقعی و سیستمی که مدلمی شود ایجاد خواهدکرد دراین مقاله برای اولین بار با استفاده از مفهوم نمودارهای FUZZY-UML فرمت جدیدی برای برخی از محصولات چارچوب C4I SR ارایه میدهیم که توانایی توصیف امور غیرقطعی را داشته باشد بدین ترتیب با وارد کردن مفهوم فازی به معماریسازمانی عدم قطعیت درفرایندهای و داده های سازمان قابل توصیف و نمایش توسطمعماران خواهند بود با تبدیل این نمودارها که درواقع محصولات معماری می باشد به شبکه های پتری فازی می توان به ارزیابی معماری سازمانی پرداخت برای روشن تر شدن بحث سیستم سوخت گیری سریع درپمپ بنزین موردمطالعه قرارگرفته است.