سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام امینی بروجنی – دانشگاه تربیت مدرس
حامد فراهت – پژوهشگاه نیرو
غلامحسن ظفرآبادی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله به دنبال ارایه مدل تحلیلی سیستم تحریک واحدهای گازی نیروگاه خیام نیشابور در ایران هستیم. شناسایی انجام شده بر پایه آزمایش های حوزه زمان درحین کار سیستم و با استفاده از روش های مختلف مبتنی بر حداقل مربعات خطا انجام میگیرد . در پایان با اعتبارسنجی پارامترهای شناسایی شده به مقایسه مقادیر نامی پارامترها و مقادیر شناسایی شده و نتیجه اعمال این دو، بر روی داده های حاصل از آزمایش می پردازیم . با وجود درگیر بودن با مشکلات داده های عملی و خطای موجود، شناسایی به خوبی انجام گرفته و نتایج اعتبارسنجی تاییدی بر شناسایی صورت گرفته است.