سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن همتی – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
جواد غلام نژاد – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده:

هدف از برنامه ریزی تولید کوتاه مدت در معادن ، ارسال کانسنگ با کیفیت مناسب در بازه های روزانه، هفتگی یا ماهانه به کارخانه فرآوری است. روش های مبتنی بر برنامه ریزی خطی قادرند برنامه بهینه برای تولید کوتاه مدت را بدست دهد. در معدن سنگ آهن چادرملو، که یکی از معادن بزرگ سنگ آهن در ایران است، پارامترهای عیار آهن و عیار فسفر در خوراک ارسالی به کارخانه مهم ایت. سنگ اهن وروددی ب هکارخانه فرآوری بید دارای عیار آهن بزرگتر از ۵۲% و فسفر کمتر از ۰/۹% باشد. در این مقاله امکان استفاده از مدلسازی عدد صحیح جهت تنظیم این دو پارامتر در خوراک ورودی به کارخانه فرآوری در بازه های زمانی کوتاه مدت بررسی شد. نتایج بدست آمده در ساخت مدل ریاضی در افق های مختلف معدن نشان داد که در بعضی از افق های استخراجی، امکان اختلاط مواد با کیفیت مناسب از داخل پیت و ارسال آن به کارخانه وجود نداشته و باید سنگ از دپوهای کانسنگس که در کنار پیت وجود دارد، با سنگ استخراجی از پیت مخلوط شده تا خوراک مناسب برای کارخانه فراهم شود. دلیل این امر بالا بودن عیار فسفر در بلوکهای موجود در افق های برنامه ریزی معدن بود.