سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دکتری راه و ترابری استادو عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسن ذوقی – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل
حمید دهقان بنادکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

دردوره ده ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ نرخ تلفات موتورسواران کشور با ۲۳۰% رشد به ۶۸۷۰ نفر رسیده است درتهران نیز از ۲۲۷۳ کشته درحوادث رانندگی حدود ۲۳% مربوط به موتورسیکلت سواران بوده است این درحالی است که درآمریکا توانستند با اجرای صحیح راهکارهای مختلف تلفات سال ۲۰۱۰ را به کمترین میزان بعد از سال ۱۹۴۹ برسانند دراین مقاله بررسی راه کارهای کاهش تلفات موتورسواران در تهران اولویت هریک از اقدامات با لحاظ نمودن شاخصهای موثر تعیین گردیده و یک متدولوژی جهت اتخاذ تصمیم درست از سوی مسئولان شهری با استفاده از مدل AHP ارایه می گردد.