سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عظیمه کوهی فایق دهکردی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سیدحسن قدسی پور – دکتری مهندسی صنایع
جعفر قیدرخلجانی – دکتری مهندسی صنایع
مهدی همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

یکی از مهمترین فعالیت ها درمدیریت اقلام ورودی یک شرکت تمرکز روی فرایند خرید انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش به آن هااست دراین مقاله ابتدا مدل کلی تخصیص سفارش به تامینکننده درشرایط چنددوره ای چندمحصولی قطعه ای و چند تامین کننده ای ارایه خواهد شد مدل مساله بصورت تک هدفه است و بصورت یک مساله غیرخطی مختلط خواهد بود و برای نزدیک شدن به شرایط واقعی روی عدم قطعیت موجود درضرائب تابع هدف و محدودیت ها تمرکز خواهد شد مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده است برای درک بهتر روش حل یک مثال عددی ارایه شده و جوابهای مساله دردوحالت قطعی و فازی باهم مقایسه شده اند.