سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الناز نمازی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
علی آقایی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

یکی از پارامترهای موثر درهزینه و کیفیت نرم افزار میزان پیچیدگی آن می باشد پیچیدگی میزان سختی تبدیل منطق برنامه به کد است درسالهای اخیر بیشتر روی این مساله متمرکز شدیم که چه چیزی باعث سختی فهم و پیچیدگی نرم افزار می شود پارامترهایی برای سنجش پیچیدگی مطرح شد که تخمین این پارامترها دشوار نبوده و نتیجه این تلاشها باعث افزایش توانایی ما در پیشگویی میزان تلاش گردید و ما را به سمت بهبود کیفیت و کدنویسی کارا و کاهش هزینه سوق داده است اساس سنجش پیچیدگی نرم افزار اشاره به میزان تلاش و زمان و حافظه مصرفی در سیستم دارد در شی گرایی میزان پیچیدگی ناشی از پیچیدگی فضایی کلاس و پیچیدگی فضایی شی است جاوا که یک زبان شی گرا است برای تخمین پیچیدگی فضایی شامل پیچیدگی فضایی کلاس جاوا و پیچیدگی فضایی شی جاوا است هرچه این دو پارامتر کمتر باشند میزان قابلیت فهم برنامه جاوا بالا میرود هدف ما ازین مقاله پیش بینی میزان پیچیدگی کلاس جهت تخمین میزان هزینه های نرم افزار قبل از شروع به کد نویسی می باشد جهت دستیابی به این هدف پیچیدگی کلاسها را براساس اجزای تشکیل دهنده آن برآورد می نماییم و روی برنامه جاوابینز مورد آزمایش و مطالعه قرار دادیم.