سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید بوترابی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید خالو زاده – دانشیار گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
الهه کیهانی – استیادیار گروه ژنتیک انسانی دانشگاه علوم زیستی و توانبخشی تهران

چکیده:

اندازه گیری دوره ای سطح هورمون TSH و وضعیت بالینی برای اطمینان از اینکه دوز مناسب برای بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدیسم تجویز شده است ضروری است چرا که ممکن است نیاز به تعدیل دوزهای درمانی در زمان های مختلف وجود داشته باشد از این رو لازم است که درمان این وضعیت در طول زندگی فرد ادامه پیدا کند. در این مقاله بر اساس داده های واقعی کلینیکی برای بیماران هیپوتیروئیدی که بر اساس سه رده سنی دسته بندی شده اند، مدل هایی منطبق با رشد هورمون تیروتروپین به دست می آید. این مدل ها به روش الگوریتم های ژنتیکی و مدل های رشد سلولی فارماکوکینیتیکی، ابتدا به دینامیک رشد هورمود تیروتروپین اختصاص داده شده و سپس برای هر یک از گروه های سنی تخمین زده می شود. مدل های به دست آمده بر اساس داده های واقعی، یعنی داروهیا اعمال شده به بیمار به عنوان ورودی و اندازه گیری هورمون تیروتروپین، به عنوان خروجی آموزش یافته و بر همین اساس اعتبار سنجی می شوند.