سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین کریمی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
محمد مصلح – گروه مهندسیکامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

پیداش نسل جدید وسایل کامپیوتری سیستم های تعبیه شده موبایل و نیز پیشرفت درشبکه های بی سیم سیار موجب گستردگی حوزه محاسبات شدهاست این روند منجر به ایجاد سناریویی با نام محاسبات فراگیر شدها ست هدف از محاسبات فراگیر حضور کامپیوترها در تمامی زمینه های زندگی انسان بدون نیاز به حضور او هماهنگ سازی بین تمامی سیستمهای کامپیوتری مرتبط و نیزکاهش پیچیدگی محاسبات می باشد فراگیر شدن محاسبات موجب تغییر ماهیت درخواست ها شدها ست از جمله مهمترین مزایا و ویژگیهای قابل توجه درمحاسبات فراگیر آگاهی درخواست ها نسبت به زمینه می باشد چرا که آگاهی از زمینه موجب می گردد سیستم قادربه اخذ تصمیمات خودکار باشد زمینه شامل هر اطلاعاتی درمورد شخص و یا شی از قبیل موقعیت هویت اشیا پیرامون احساسات شرایط محیطی و غیره می باشد برای آسان شدن برنامه ریزی درخواست ها اطلاعات متن یا زمینهجمع آوری می شود سپس مدیریت شده و نهایتا یک نتیجه گیری کلی انجام می شود دراین مقاله با بهره گری از واژه زمینه یکچارچوب قابل اطمینان و آگاه از متن درمحاسبات فراگیر با نام سیستم محاسبات فراگیر هوشمند و معنی گرا ارایه می گرددکه قادر است با استفاده ازتکنیکهای یادگیری ماشین و معنی گرایی داده های دریافتی از محیط را به شکل بهینه ارزیابی و تصمیمات بهینه ای اتخاذ نماید.