سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صاحبکار –
ابوالفضل محمودی –

چکیده:

پیشرفت فناوری تاثیرات همه جانبه و شگرفی را در تمامی جنبه های زندگی بشری و در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی کشورها بر جا گذاشته و آثار آن روز به روز افزایش می یابد. بطوریکه بعنوان شاخص روند توسعه کشورها مطرح و به صورت کالایی بازرگانی و سیاسی در آمده است. در این راستا کشورهای مختلف جهت ایجاد قدرت عرضه و تقاضا درزمینه فناوری برنامه ریزی هایی انجام دادهاند. یکی از مکانیزمهای که اخیرا برای تسهیل و ارتقای فعالیت های توسعه تکنولوژیکی، بویژه فناوری های پیشرفته و ایجاد قدرت و تقاضای فناوری بوجود آمده است، فن بازارها می باشند. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن مطالعه کارکرد فن بازارها، مدلی برای ایجاد فن بازار در صنایع دریایی ارایه شود.