سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه محمودی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
فرزین خالقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محسن اکبرپورشیرازی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله به دنبال استفاده ازاستراتژی بارانداز درتوزیع قطعات و محصولات دریک شبکه حلقه بسته درزنجیره تامین محصولات می باشیم این شبکه شامل چندین سطح عبارتندازتولید کنندگان بارانداز مراکز مشتری مراکز جداسازی قطعات محصولات مراکز انهدام مراکز بازاوری و بازیافت می باشد برای طراحی چنین شبکه هایی مدل ریاضی ارایه شده است که بهدنبال کمینه کردن هزینه های ثابت و متغیر شامل هزینه های حمل و نقل و تسهیلات می باشد براساس فرضیات صورت گرفته دراین مدل مکان کلیه سطوح زنجیره تامین جریان مواد دررفت و برگشت و نیزناوگام حمل مورد نیاز باتوجه به تنوع ناوگان مابین کلیه سطوح تعیین میشود درپایان مدل ارایه شده برای یک مورد واقعی با استفاده ازنرم افزار CPLEX حل شده است.