سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا قراگوزلو – استادیار آموزش کده سازمان نقشه برداری کشور
مظاهر طبیبی –

چکیده:

توسعه کالبدی شهرفرایندی اجتناب ناپذیر بوده که ناشی از عوامل و اثرات متعدد می باشد و پیامد آن توسعه کالبدی شهر درجهات و نقاط مختلف است لازم است که جهت جلوگیری از مشکلات و پیامدهای حاصل از توسعه کالبدی شهرروندگسترش و توسعه شهر به صورت کنترل شده و براساس قوانین و اصول علمی انجام می شود رشد شهرها بصورت غیرعلمی پیامدها و اثرات نامطلوبی از قبیل شلوغی بیش از حد دربعضی از قسمت های شهر افزایش ترافیک از بین رفتن منابع و ظرفیت های کشاورزی دراطراف شهر صدمه و آسیب به محیط زیست کاهش امکانات و خدمات شهری برای بعضی مناطق و … را درپی دارد برای اینکه بتوان مشکلات حاصل از توسعه کالبدی شهر را کمتر نمود و عوامل مختلف از قبیل عوامل اکولوژیکی مانند شیب جهت شیب ارتفاع کاربری اراضی اقلیم و زمین شناسی و … را درتوسعه شهری دخیل کرد باید از روشی استفاده کرد که بتواند عواملی که در توسعه شهری دخالت دارد را براساس درجه اهمیت آنها درطرح توسعه شهری دخالت دهند و ظرفیت های طبیعی توسعه را درنظربگیرند و از سامانه های اطلاعات مکانی که ابزاری قدرتمند است بهره جویی نمایند. دراین مقاله با استفاده از GIS جهت شناسایی مناطق مناسب توسعه اولویت بندی مناطق شناسایی شده و تحلیل سلسله مراتبی نسبت به شناخت مناطق دارای استعداد توسعه اقدام شده است