سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بشیری فرد – گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مریم شمشیرگر –

چکیده:

با توجه به اینکه یکیاز بزرگترین چالشهای پیاده سازی پلیس الکترونیکی عدم توانایی کنترل خودرو در جاده می باشد لذا برای حل مشکل فوق دراین مقاله طرح سیستمی پیشنهاد می شود که می تواند توسط فناوری RFID محتوای تابلوهای حیاتی راهنمایی و رانندگی را به اطلاع رانندگان برساند و درصورت عدم توجه راننده به محتوی و خطرآفرینی آن خلاف صورت گرفته را بصورت الکترونیکی بهنزدیک ترین پاسگاه بین جاده ای پلیس راه رسانیده برای این منظور با نصب سنسورهای مختلف برروی خودروها و علائم راهنمایی و رانندگی و استفاده از فناوری RFID اطلاعات مربوط به نحوه رانندگی و متعاقبا حالات مختلف خودرواز جمله سرعت غیرمجاز سبقت ممنوع حرکت مارپیچ و غیره درصورت واژگون شدن یا متوقف شدن درمکانهای خطرآفرین به سرعت به اطلاع مراکز کنترلی پلیس راه یا امدادی برساند.