سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مونسان – اصفهان دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهروز اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این مقاله به ارایه مشخصاتی فنی طرح ابداعی تولید انرژی الکتریکی به روشگرانشی – بویانسی می پردازد این طرح با استفاده از اصل بویانسی مثبت و بویانسی منفی اجسام غوطه ور درداخل آب تولید انرژی می نماید امروزه روشهای متعددی برای تولید انرژی یا تبدیل انرژی از نوعی به نوع دیگر مطرح شدهاست روش گرانشی بویانسی این امکان را فراهم م یکند که با استفاده از عمق آب دریا دریاچه یا چاه آب اقدام به تولید انرژی الکتریکی نمود دراین طرح جهت اثبات ایده نوآورانه دستگاهی ساخته شده است که درمحیط استخر آزمایش شده است این دستگاه دارای یک مخزن حجم بویانسی و تجهیزات لازم برای غوص و صعود به صورت عمودی است غوص و صعود عمودی این دستگاه که توسط یک پایه عمودی کنترل و حفظ می شود منجر به چرخش محور ژنراتور متصل به دستگاه شده و تولید برق می نماید. این حجم بویانسی طوری طراحی شده است که درحین صعود دارای بویانسی مثبت ودرحین غوص دارای بویانسی منفی می باشد. این روش تولید انرژی از آنجا که بستگی به موقعیت های جغرافیایی و فصلی ندارد لذا ضریب استفاده آن از سایر روشهای تولید انرژِ مانند انرژی باد خورشیدی و گرمایی خیلی بیشتر است.