سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش کشاورز – کارشناس مسوول اداره محیط زیست شرکت سایپا
مهدی اسماعیلی – رییس اداره محیط زیست شرکت سایپا
رحمان قمی اویلی – کارشناس مسوول اداره محیط زیست شرکت سایپا
مهدی لطفی – کارشناس اداره محیط زیست شرکت سایپا

چکیده:

مواد شیمیایی آثار نامطلوبی بر محیط زیست وارد می کند که در طول مدت زمان ، عوارض و آسیب های ناشی از آن عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت . در شرکت های بزرگ صنعتی مواد شیمیایی گوناگونی نگهداری و مصرف می شود کهعدم توجه و آگاهی از ماهیت آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را به جوامع انسانی ، حیوانات و گیاهان خصوصا محیط زیست پیرامون وارد نموده و هزینه های بسیار زیادی را متوجه طرفهای ذینفع می نماید . با توجه به اینکه تولیدکنندگان موادشیمیایی در داخل کشور اهمیت کمتری به نصب علائم هشدار دهنده بر روی مواد شیمیایی دارند طرحی با عنوان استفاده از برچسب های زیست محیطی بر روی مواد شیمیایی و تاثیرات آن بر نگهداری و حمل و نقل مواد توسط مدیریتHSEتعریف و در داخل شرکت به مورد اجرا گذاشته شد ، استفاده از برچسب هایی با رنگ های قرمز ، زرد و آبی و تقسیم بندی مواد شیمیایی بر اساسMSDSمواد به سه گروه بسیار خطرناک ، خطرناک و عادی و همچنین تهیه دستورالعمل مناسب براینگهداری ، حمل و مواجهه با موادشیمیایی در شرایط عادی و اضطراری و آموزش به کارگران، راهکارهای جلوگیری از بروزحوادث ناگوار زیست محیطی در شرکت سایپا محسوب می گردد