سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا ترکاشون – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا کنگاوری –

چکیده:

یکی از مراحل مهم آزمون نرم افزار شئ گرا، آزمون مستقل اشیا است. ازمون مستقل اشیا با دو مشکل روبرو است: اولا شئ مورد فراخوانی ممکن است متدهایی از اشیا دیگر را فراخوانی کند و در نتیجه بررسی مستقل آن ممکن نباشد. ثانیا متدهای فراخوانی شده ممکن است زمانبر باشند و باعث شوندآزمون شئ مورد نظر طولانی شود. یک راه حل برای رفع دومشکل فوق، استفاده از اشیا جاعل است. اشیا جاعل متدهای مورد فراخوانی را شبیه سازی کند. اشیا جاعلی که تاکنون معرفی شده اند مبتنی بر جدول هستند و خود از مشکلات زمانبر بودن و مهم تر از ان عدم توانایی در شبیه سازی دقیق متدها رنج می برند. در این مقاله یک شئ جاعل مبتنی بر شبکه عصبی پیشنهاد می کنیم که هر دو مشکل اشیا جاعل مبتنی بر جدول را رفع کند. ازمایشات انجام شده حاکی از برتری روش پیشنهادی بر روشهای قبلی از دیدگاه دقت شبیه سازی و همچنین سرعت و محاسبات است