سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عماد فرازمند – گروه کامپیوتر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
الهه جاویدان – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

درگذشته ها مرسوم بود که برای هریک از فرایندها سیستم های جداگانه درمحدوده آن فرایند تهیه می شد که به سیستمهای جزیره ای معروف بودند ولی مشکلاتی اساسی به مرور زمان با این نوع نگرش حاصل می شد که یکی از بزرگترین آنها این بودکه چون هریک از سیستم هاب رای یک فرایندخاص تهیه می شدند اتصال سیستم ها به یکدیگر مشکل یا حتی غیرممکن بود و از طرفی چون دید طراحی سیستم ها درموردبخشی از سازمان و نه کل آن بود این سیستم ها اهداف کلی سازمان به نحومطلوب برآورده نمی کردند بدین صورت ایده سیستمهای یکپارچه سازمانی به وجود آمد و پس از آن رویکرد های متنوعی با توجه به اندازه وکارکرد سازمان ارایه شدکه درکلیه ی این راه کارها شاخصهایی برای اندازه گیری میزان یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی سازمان وجود دارد.