سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد سروش تفضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- کارشناس ارشد حمل و نقل
مهدی نبی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- کارشناس ارشد حمل و نقل

چکیده:

دوچرخه به عنوان یکی از موثرترین مدهای حمل و نقلی در بهبود شرایط حمل و نقلی روز دنیا، جایگاه شاخصی یافته است به طوری که پس از شروع نهضت بازگشت به حمل و نقل با دوچرخه توسط کشورهای توسعه یافته، امروزه کشورهای در حال توسعه نیز دریافته اند که راه حل بهینه کاهش هزینه های سوخت مصرفی حمل و نقل و دیگر معضلات ناشی از توسعه نیز دریافته اند که راه حل بهینه کاهش هزینه های سوخت مصرفی حمل و نقل و دیگر معضلات ناشی از توسعه زندگی ماشینی، روی آوردن جدی به سوی این مد سبز حمل و نقلی است. در این بین، سیاست گذاران این حرکت به خوبی دریافته اند که جهت گسترش رواج استفاده از دوچرخه، تامین انتظارات مردم از طریق ارایه یک سیستم حمل و نقلی یکپارچه با دوچرخه- به طوری که اتصال مطلوبی بین این مد و سایر مدها ایجاد شود- حایز اهمیت فراوان است. بر اساس مطالعات صورت گرفته و تجربیات موجود، یکی از بهترین راه های ترکیبی مد دوچرخه، ترکیب این مد با حمل و نقل عمومی به عنوان مکمل مسیر بین مبدا و مقصد است. این مقاله با ارایه اصولی برای ارتقای سیستم طراحی مسیر و شبکه می کوشد تا الگوهایی را جهت اتصال مناسب مد دوجرخه به دیگر مدهای حمل و نقل عمومی، مانند اتوبوس، مترو و … ارایه نماید.