سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامبیز عابدی – دانشکده برق و کامپیوتر دانش اه شهید بهشتی،
حکیمه افروز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

در این مقاله، ساختاری جدید برای مدولاتورهای الکتروجذبی موج رونده هیبریدی ارایه شده است. ناحیه فعال این ساختار از چاههای کوانتومی دوتایی جفت شده نامتقارن با سد پلهای تحت کرنش تشکیل یافته که دارای مزایایی از قبیل تلفات الحاقی بسیار پایین، چرپ صفر ونسبت خاموشی بالا در مقایسه با چاه کوانتومی نامتقارن با سد پلهای بدون کرنش دارد. از طرفی برای کاهش مقاومت لایه p-InP در ساختار p-i-n و همچنین کاهش اثر خازنهای پارازیتی، از لایه p-InP با سطح مقطع بزرگتر و دو پلهای استفاده سده است. نتایج محاسبات نشان میدهند که مدولاتورهای الکتروجذبی موج رونده هیبریدی دو پلهای پهنای باند بزرگ تری نسبت به مدولاتورهای الکتروجذبی موج رونده هیبریدی متداول و تک پلهای دارند.