سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سادات رسول – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، دانشجوی دکترای مهند
شعبان الهی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه مدیریت و اقتصاد، استادیار
علی رجب زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه مدیریت و اقتصاد، استادیار

چکیده:

امروزه سیستم های هوش تجاری با ارایه تحلیل ها و تجمیع اطلاعات و تبدیل آن به دانش قابل تصمیم گیری به ابزاری پر طرفدار برای مدیران تبدیل شده اند. استقرار موفق سیستم هوش تجاری نیازمند انطباق نیازمندی های سازمان با ویژگی های سیستم هوش تجاری است، لذا برای انتخاب این سیستم ها باید متدولوژی تصمیم گیری انتخاب سیستم های هوش تجاری با استفاده از گترش کارکرد کیفیت، رگرسیون و برنامه ریزی آرمانی صفر و یک ارایه شده است. متدولوژی ارایه شده ارتباط بین نیازمندی های سازمان و ویژگی های سیستم هوش تجاری و همچنین ارتباط داخلی بین ویژگی های سیستم هوش تجاری را در فرآیند تصمیم گیری با استفاده از QFD و اصول آن در نظر می گیرد. متدولوژی ارایه شده قابلیت استفاده در تصمیم گیری برای خرید سایر سیستم های اطلاعاتی با تغییرات اندک در شاخص ها را دارد. متدولوژی معرفی شده برای شرکت مپنا پیاده سازی شده است.