سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول شعبانی – استادیار دانشگاه ارومیه
مرتضی عباس زاده – دانشجو دانشگاه صنعتی شریف
مینا شهروز – دانشجو دانشگاه ارومیه
پروین نیکپور – دانشجو

چکیده:

مقاله حاضر به ارایه یک روش پیش پردازشی و پساپردازشی برای حلهای عددی جریان حول ملخهای هوایی می پردازد دراین روش با توجه به خروجی مورد نیاز تیغه ملخ به المانهای سازگار با تئوری Blade Element تقسیم بندی گردیده و سپس با استفاده از خروجی حل عددی امکان استخراج مقادیر دقیق موثر در کارایی ملخ برای ایجاد لوپهای تصحیح طراحی آنالیز معکوس ملخ و همچنین استفاده درکاربردهای سازه ای میسر گردد برای تکمیل این روش معادلات مورد نیاز از مراجع گردآوری گردیده و بصورت معکوس در حالات خاص برای دستیابی به توانایی آنالیز سه کیس اولیه شامل ایجاد توانایی محاسبه گشتاور وارد برملخ از طریق خروجی حل عددی ایجاد توانایی مدلسازی دقیق اثرات گردابه نوک ملخ و نیز بررسی زوایای القایی به جریان مورد حل گردیدند. سپس میزان خطاها و حوزه های کارایی معادلات تعیین گردید درنهایت خروجی های متد با توجه به غیرقابل صحت سنجی بودن با مقادیر تجربی از راه همگرایی با کدهای مشابه صحت سنجی گردید نتایج حاکی از قابل اعتماد بودن این متد برای آنالیز ملخها و فنهای هوایی بود.