سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی وجدی – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا
حاتم محمدی کامروا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

مدلهای بهینه برای تصمیم گیری همواره مورد توجه بوده و از آنها در بسیاری از مسائل مهم صنعتی استفاده می شود در سالهای اخیر توجه محققان به مدلهای تصمیم گیری چند معیاره MCDM معطوف شده است که در این نوع تصمیم گیری به جای یکمعیار سنجش بهینگی از چندین معیار استفاده می شود متدهای متعددی برای MCDM ارایه شده استکه روش AHP یکی از آنهاست و برای اولین بار توسط saaty در سال ۱۹۸۰ پیشنهادشد دراین روش از عدد فازی زنگوله ای استفاده میشود و همچنین برای محاسبه وزنهای اعداد زنگوله ای از میانگین هندسی باکلی که برای اعداد چهارتایی ارایه شده است استفاده کرده و آن را برای اعداد فازی زنگوله ای تغییر داده ایم و سپس با روش ارایه شده بهترین آلترناتیو را شناسایی کنیم.