سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسترن تشکر – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
محمد قاسم زاده – استادیاردکتری علوم کامپیوتر دانشگاه یزد
محمدجواد زارع – مهندس کامپیوتر

چکیده:

توسعه فناوری اطلاعات دربرنامه اصلاح فرایندها روشهای انجام کار و توسعه فناوری اداری می باشد ویژگی اصلی آن ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر و خواهان مرتبط ساختن با سهولت همه مردم با دولت است فرایند اشتراک پذیری گاز در شرکتهای گاز به صورت سنتی انجام می گیرد مشکلاتی از جمله مراجعات حضوری مکرر صفهای انتظار و افزونگی مدارک درخواستی و مانند آن برای مشتریان و حتی خود شرکت گاز ایجاد شده است فرایند اشتراک پذیری گاز بصورت عملیاتی با مراجعات حضوری به سه شرکت نظام مهندسی ساختمان شرکت نفت و شرکت گاز انجام می شد که سعی کردیم از قابلیت های فناوری اطلاعات برای مهندسی مجدد فرایند اشتراک پذیری استفاده کنیم و روند کار را از عملکرد محور به فرایند محور تبدیل کنیم بدین صورت که پیشنهاد یک سیستم تحت وب برای اشتراک پذیری گاز درمراکز پیشخوان دولت شد بطوریکه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت نفت نیز به آن متصل بوده و اطلاعات لازم را وارد نمایند پس از ثبت کامل اطلاعات نوع کنتور بصورت خودکار تعیین شود پیمان گاز عقد شود و کارت اشتراک گاز به متقاضیان داده شود و سیستم شرکت گاز وقت مراجعه برای وصل گاز را دراسرع وقت تعیین کند و پس از اطلاعبه متقاضی برای وصل گاز ایشان مبادرت گردد.