سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ثابتی – پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود طهانی – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد
منصور درویزه – استاددانشگاه گیلان

چکیده:

در این طرح پژوهشی یک متد تحلیلی جدید جمعیت آنالیز ارتعاشات آزاد صفحات مرکب هوشمند در شرایط مرزی مختلف ارائه شده است. نتایج این تحلیل م یتواند یک مرجع مناسب جهت صحه گذای نتایج سایر محققین باشد. سازه هوشمند بکار رفته در این طرح از یک ماده پایه گرافیت اپوکسی با دو لایه پیزوالکتریک بعنوان محرک، تشکیل شده است. فرمولاسیون مکانیکی این تحلیل بر پایه تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اولFSDT) بنا شده است. میدان الکتریکی نیز ثابت فرض گردیده است. در این روش نوین از سریهای دوگانه فوریه و تبدیلات استوکس سود جسته شده است، همچنین معادلات الکترومکانیکی دوبعدی و معادلات پایه ای پیزوالکتریک، استخراج در قالب روش نوین حاضر ارائه شده است. روش نوین حاضر ساده تر از سایر روشهای مرتبط است، مزیت اصلی آن سادگی محاسبه فرکانس های طبیعی، تنش ها، نیروها و مما نهای مرتبط با هر مود ارتعاشی – در شرایط مرزی مختلف – می باشد. نتایج حاصل شده با مراجع معتبر، صحه گذاری شده که نتایج قابل قبولی حاصل شده است