سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عبدی زاده – کارشناس ارشد
مهرداد بزاززاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن آقاسیدمیرزابزرگ – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه ارایه روش طراحی ورودی هوا با جسم میانی برای دبی مشخص و ماخ پروازی ۲ و ارتفاع سطح دریا می باشد دراولین قدم براساس شرایط شاک بهینهتعداد شوک و زاویه مناسب برای مخروط انتخاب شده است سپس براساس ماخ ورودی درصفحه موتور جریان درداخل ورودی تحلیل و بازیافت فشار برای آن محاسبه گردیده است ورودی طراحی شده بوسیله حل عددی شبیه سازی شده و نتایج حاصل از آن با نتایج تحلیلی مقایسه شده و دلایل اختلاف بین آنها ارایه گردیده است درانتها پارامترهای مربوط به لایه مرزی برروی جسم میانی در قسمت مافوق صوت و درقسمت گلوگاه محاسبه گردید ه تا اثرات تداخل بین شاک و لایه مرزی مشخص شود و نقاطی که جدایش جریان در آنها اتفاق افتاده مشخص گردد.