سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شراره زمان زاده – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر
علی جهانیان – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با انتشارگزارشهایی پیرامون اعمال تغییرات خرابکارانه درمدارات دیجیتال درمرحله ساخت اسبهای تروا اهمیت ویژه ای درتحقیقات پیدا نموده اند مهندسی معکوس یک یاز تهدیدهای اساسی برای امنیت سخت افزار محسوب میشود مخصوصا زمانی که هدف ازانجام حمله استخراج عملکرد و رفتارمدار باشد دراین مقاله روشی نوآورانه برای ایجاد ابهام درتوپولوژی سیم بندی مدار ارایه میشود که به موجب آن مهندسی معکوس سخت یا قابل پیشگیری است دراین مقاله سلولهای جدیدی به نام مخدوش کننده ها برای ایجاد ابهام درسیم بندی معرفی میشود درادامه روش جدیدی برای طراحی فیزیکی مدار ارایه می گردد که درآن با درج سلولهای مذکور درمسیر سیمهای مدار ترتیب صحیح اتصالات از دید مهاجمان پنهان می ماند این روش درمجموعه ابزار ازمایشگاهی طراحی فیزیکی تحت عنوان (EduCAD پیاده سازی گردیده و نتایج بدست آمده از ازمایشات انجام شده نشان میدهد که اجتناب ازمهندسی معکوس با سربار ناچیزی از حیث مساحت توان مصرفی و مجموع طول سیم امکان پذیر است.