سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید پیرگزی – دانشجوی کارشناسی ارشدهوش مصنوعی
جواد جوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
امیر طالبیان – موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید برای تشخیص هویت و براساس عنبیه ارایه می شود برای پردازش برروی خود عنبیه ابتدا با استفاده ازا لگوریتم لبه یابی canny لبه های خارجی عنبیه را تشخیص میدهیم و قسمتهای خارج از این مرز را حذف می کنیم درمرحله بعد ازسطرهای تصویرتبدیل والش می گیریم با این کارتوالی هرسطربدست می اید که بیانگر ت غییرات هرسطر است درمرحله بعد آنتروپی توالی را بدست می آوریم و ماتریس ویژگیها را می سازیم با استفاده از این ویژگی ها عمل تشخیص را انجام می دهیم با مقایسه نرخ تشخیص و زمان تشخیص براساس این ویژگیها ویژگیهای تبدیل فوریه و تبدیل گسسته کوسینوسی نرخ تشخیص این روش نسبت به دو روش قبل بهتر می باشد همچنین زمان تشخیص نسبت به دو روش قبل کمتر می باشد مزیت این روش سرعت مناسب و عدم نیاز هب محاسبات پیچیده ریاضی می باشد.