سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عظیمی ستوده کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی ملایی آرانی – پیام نور اردستان
محمدرضا رمضانپورفینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

دراین مقاله یک روش برای مشکل تشخیص چشم درتصاویر ارایه خواهیم کرد برای این کار از ویژگیهایی مانند رنگ شدت رنگ و نور لبه استفاده می شود بطور کلی م یتوان یک سیستم تشخیص و ردیابی چشم را به چهارمرحله تقسیم کرد تشخیص صورت تشخیص محدوده چشم یافتن موقعیت مردمک و ردیابی چشم برای بدست آوردن موقعیت مردمک چشم ابتدا ناحیه صورت با استفاده از ویژگی رنگ پوست تشخیص داده می شود سپس براساس هیستوگرام افقی بدست آمده ازناحیه صورت محدوده ای از صورت که شامل چشم ها و ابروها می باشد را جدا م یکنیم این مرحله باعث کاهش حجم محاسبات می شود درپایان با استفاده از الگوریتم هریس و ویژگیهای محلی چشم موقعیت مردم را بدست م ی آوریم درمرحله بعد به ردیابی محدوده چشم می پردازیم درروش پیشنهادی تشخیص و ردیابی چشم برروی مجموعه های آزمایشی که از تصاویر داده های صورت مختلف با پس زمینه های پیچیده جمع آوری شده اند اعمال گردیده است. نتایج آزمایش نرخ تشخیص خطا ۵٫۱% را نشان میدهد این روش درمقایسه با روشهای موجود عملیات محاسباتی کمتری داشته و باعث می شود به حالت بلادرنگ نزدیکتر شود.