سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید خدمتلو – کارشناس مطالعات حمل و نقل مدیریت برنامه و بودجه شرکت رجاء
لیلا موسوی محولاتی – کارشناس مسئول مطالعات حمل و نقل مدیریت برنامه و بودجه
علیرضا ریواز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

برای پیش بینی تقاضای حمل و نقل روشهای مختلفی وجود دارد که تمامی آنها نیازمند مطالعات میدانی دقیق و هزینه بر میب اشند دراین مقاله از روشی ابتکاری برای برآورد تقاضا استفاده گردیده است به اینصورت که با مطالعه روند آماری گذشته قطار ترنست مسیر تهران مشهد و استفاده از سری های زمانی تقاضای این قطار پیش بینی گردیده و با بکارگیری روش دلفی و استفاده از ۲۲۱ خبره و کارشناس حمل و نقل و اقتصاد عوامل موثر برتقاضا شناسایی و احتمال وقو هرعامل بررسی شده است و درنهایت با روش AHP وزن عوامل بدست آمده و با تعیین کمی هرشاخص تقاضای پیش بینی شده تطبیق یافته است.