سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدباقر ملائک – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
کیوان انتظاری – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

شرایط جریان حول ملخ عملا جزو جریانهای ناپایا بشمار می آید این در حالی است که مدلسازی رفتار و بررسی مشخصات ملخهای با ابعاد کوچک در رده کاربری نمونه هواپیماهای بدون سرنشین با وجود اثراتی چون واماندگی کوبه ای post stall که حاصل ا زمقادیر پایین عدد رینولدز است با چالشهای جدی روبرو است این امر موجب پیچیدگی مدلسازی و روند تست این دسته از ملخها می شود هدف اصلی از الگوی مدلسازی ارایه شده دراین مقاله دستیابی به پروسه ای از مدلسازی و تحلیل رفتار ملخ ها درابعاد کوچک است که درآن با انتخاب و داده برداری از پارامترهای کلیدی وحدالامکان اندک از مشخصات ابعادی موجود بتوان مشخصه های اصلی ملخ را در شرایط مورد نظر کاربر با دقت مناسب بدست آورد ملدسازی وداده برداری تجربی با فرض کارکرد ملخ در شرایط استاتیک بدست آورد. مدلسازی و داده برداری تجربی با فرض کارکرد ملخ در شرایط استاتیک بوده است. مدلسازی رفتار ملخ در حالت استاتیک امکان اندازه گیری برخی پارامترهای کلیدی چون قدرت شفت تولیدی ترکیب موتور و ملخ SHP را برای کاربری های مختلف به کاربر خواهد داد دراین راستا نمونه هایی از چند ملخ با مشخصه های ابعاد قطرهای مختلف و ایرودینامیکی بطور مثال هل دهنده و کشنده و نیز گامهای متفاوت مختلف مورد مدلسازی و تست تجربی قرارگرفته است.