سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد راسق قزلباش – گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
خسرو رضایی –
جواد حدادنیا –

چکیده:

فرآیند تشخیص لبه یکی از مهمترین تکنیکهای کارآمد و مفید درپردازش تصویر و بینایی ماشین به ویژه درجداسازی و شناسایی چارچوب اصلی تصویر می باشد شیوه های متفاوتی جهت آشکارسازی لبه دریک تصویر وجود دارد که اغلب با مشکلاتی نظیر از میان رفتن داده های تصویر اصلی و عدم توانایی درلبه یابی درزوایای گوناگون مواجه هستند دراین مقاله با تکیه برالگوریتم بهینه سازی کولونی مورچه ACO به شیوه ای کاملا ابتکاری به آشکارسازی لبه در یک تصویر پرداخته شدهاست مزیت عمده این روش وجود پارامترهای چهارگانه ای در الگوریتم است که تغییر درهریک سبب تغییر زاویه لبه یابی درطیف و گستره وسیعی می شود توسعه و بهبود الگوریتم بهینه سازی کولونی مورچه و تلفیق ان با جستجوی مناسب درپیکسلهای تصویر عامل افزایش دقت و صحت در اشکارسازی لبه شدهاست.