سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – باشگاه پژوهشگرانجوان واحد ماهشهر
عادل الماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
امین لطفی نژاد – باشگاه پژوهشگران جوان واحد ماهشهر
سیدمرتضی حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

سروصدا شایع ترین عامل فیزیکی زیان آور در محیط کار میباشد یکی از مشکلات بهداشتی که در مواجهه با صدای بیش از حد بروز می کند افت شنوایی است طبق برآورد انجام شده توسط اداره ایمنی و بهداشت شغلی OSHA 17% ازکارگران بخش تولید دچار اختلالات شنوایی هستند افت شنوایی مکالمه فرد با دیگران را دچار اختلال کرده باعثمی شود فرد علائم هشداردهنده را نشنود و مشکلات ارتباطی استرس و کاهش بهره وری را به همراه دارد در طی این پژوهش ابتدا منابع مولد صدای مستقر در یک مجتمع پتروشیمی مورد بررسی شناسایی سپس تراز فشار صدا با استفاده از صداسنج مدل CEL328در ۱۱ واحد و ۷۱۲ ایستگاه اندازه گیری شد و ارقام بدست آمده با میزان استاندارد ۸۵db مقایسه و بصورت جدول ۲ ارایه گردید.نتایج حاصل از اندازه گیری نشان میدهد که رنج تراز فشار صدا ۹۹-۷۰db بوده که از حد استانداردفراتر است پس الزاما نیاز به ارایه روشی نوین جهت کاهش آلودگی صوتی موجود دراین مجتمع احساس می شود ازجمله روشهایی که برای کاهش اثارت صداها و ارتعاشات ناخواسته به کار می رود روش کنترل فعال نویز و ارتعاش ANC,AVC می باشد در روش کنترل فعال نویز و ارتعاش ابتدا صدا یا ارتعاش مزاحم شناسایی می شود سپس سیگنال عکس آن ساختهمی شود و به سیستم اعمال می گردد.این سیگنال که به سیگنالی کنترلی موسوم است قادر است صدا یا ارتعاش مزاحم را حذف نماید اگر این کنترل به خوبی انجام شود هیچ صدایی شنیده نخواهد شد. دراین مقاله روشهای کنترل فعال نویز و روشهای کنترل فعال ارتعاشات جهتکاهش صدمات برکارکنان مجتمع پتروشیمی که ناشی ازت راز بالای صدا در مجتمع است بررسی و مطالعه می شود.