سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا طاهربقال – گروه کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی دزفول
مهدی صادق زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

الگوریتم ژنتیک یک الگوریتم مبتنی برجمعیت است از این الگوریتم دربهینه سازی بسیاری مسائل استفاده شده است با افزایش حملات کامپیوتری تقاضا برای امنیت اینترنتی کارا و مطمئن افزایش پیدا کرده است رمزنگاری علم مطالعه سیستمهایی دارای ارتباطات پنهان است و شامل دو موضوع موردمطالعه می باشد رمزنگاری و تحلیل رمز دراین مقاله چند روش تحلیل رمز براساس الگوریتم های ژنتیک جستجوی حرام وگداختگی برای یک متن رمز شده ی جایگشتی پیشنهاد میکنیم و به اختیار با هم مقایسه و میزان عملکرد آنها در شرایط مختلف را بررسی کرده و شاهد نتایج متفاوت عملکرد الگوریتم ها هستیم.